Tämä oli aiemmin kehypaja.fi asukas. Nyt voit löytää ne intry.fi.

Nuorisotyö ja nuorisoa koskevat tutkimukset Suomessa

Suomessa nuoriin panostetaan valtavasti - onhan kyseessä maamme tulevaisuus. Nuorisotyöllä on suuri merkitys nuorten hyvinvoinnin kannalta, sillä Suomessa on hyvin erilaisista lähtökohdista ponnistavia nuoria. Aivan erityisesti kunnat, erilaiset avustusjärjestöt ja myös seurakunnat tunnetaan aktiivisesta työstään nuorison parissa.

Mistä nuorisotyössä on oikeastaan kyse?

Nuorisotyöstä puhuttaessa on useimmiten kyse tuen ja ohjauksen tarjoamisesta nuorelle. Aina kiinnostus ja tarjonta eivät kohtaa, mutta hyvin monet nuoret kokevat nuorisotyön merkityksellisenä ja aidosti apua tarjoavana. Nuorisotyön ei tarvitse kohdistua pelkästään ongelmanuoriin, mutta usein elämässään haasteita kohtaavat nuoret kaipaavat apua kipeimmin. Nuorisotyön avulla nuorille on saatu rakennettua monenlaista mielekästä ja kehittävää toimintaa esimerkiksi vertaisryhmissä tai muissa yhteisöissä. Aivan pienestä toiminnasta tässä ei todellakaan ole kyse, sillä nuorisotyön toiminta-alue kattaa peräti miljoona suomalaisnuorta vuosi toisensa jälkeen. Monet vanhemmatkin kokevat nuorisoon kohdistuvat panostukset erittäin tärkeäksi, jonka vuoksi nuorisotyöhön kohdistetaankin monissa kunnissa merkittävä summa määrärahoja.

On myös hyvä muistaa, että harrastukset yhdistävät nuoria. Mikäli rahallinen tilanne on hankala, löydät parhaat vinkit säästämiseen sekä pikalainoihin Lainat.fi palvelusta.

Nuorten elämä on nykyään hyvin erilaista kuin ennen vanhaan

Nuorisotyön ohella nuorien suhteen on jatkuvasti kehitteillä erilaisia hankkeita, projekteja ja kampanjoita. Nuorisotutkimus on tärkeä osa toiminnan kehittämistä, sillä sen avulla pystytään luomaan uusia ratkaisuja, joiden avulla nuorison oloja ja mahdollisuuksia saataisiin kohennettua entistäkin parempiin kantimiin. Vaikka nuorten toiveet ja haaveet ovat tänäkin päivänä hyvin samanlaisia kuin vuosikymmeniä sitten ja moni toivoo elämältään hyvää työpaikkaa, onnellista parisuhdetta ja perhettä sekä mielekästä elämää, on nuorison elämä nykyään hyvin erilaista kuin mitä se oli esimerkiksi 50-luvulla tai jopa 80-luvulla. Tämän vuoksi onkin tärkeää tutkia nuorten elämää, tarpeita ja haasteita, jotta niihin voitaisiin vastata mahdollisimman hyvin.

Nuoriso itse hyötyy nuorisotyön tarjoamista mahdollisuuksista ja nauttivat niistä siinä hetkessä, mutta todellisuudessa nuorisotyön vaikutus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen.